Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary Period: December 2017
Generated 01-Jan-2018 03:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 36797
Total Files 30742
Total Pages 29159
Total Visits 3166
Total KBytes 2846922
Total Unique Sites 1054
Total Unique URLs 608
Total Unique Referrers 667
Total Unique User Agents 425
. Avg Max
Hits per Hour 49 670
Hits per Day 1187 5078
Files per Day 991 4895
Pages per Day 940 4793
Sites per Day 34 72
Visits per Day 102 126
KBytes per Day 91836 516317
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.54% 30742
Code 206 - Partial Content 0.02% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.25% 93
Code 302 - Found 6.04% 2221
Code 304 - Not Modified 0.98% 361
Code 404 - Not Found 9.16% 3372

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1463 3.98% 1151 3.74% 1012 3.47% 99 3.13% 54 5.12% 102722 3.61%
2 5078 13.80% 4895 15.92% 4793 16.44% 124 3.92% 64 6.07% 516317 18.14%
3 4303 11.69% 3939 12.81% 3817 13.09% 117 3.70% 54 5.12% 395669 13.90%
4 643 1.75% 424 1.38% 398 1.36% 117 3.70% 63 5.98% 32339 1.14%
5 444 1.21% 328 1.07% 310 1.06% 64 2.02% 43 4.08% 28534 1.00%
6 828 2.25% 633 2.06% 583 2.00% 116 3.66% 56 5.31% 52420 1.84%
7 405 1.10% 306 1.00% 324 1.11% 120 3.79% 65 6.17% 28871 1.01%
8 647 1.76% 451 1.47% 417 1.43% 110 3.47% 43 4.08% 36772 1.29%
9 1667 4.53% 1327 4.32% 906 3.11% 112 3.54% 55 5.22% 79827 2.80%
10 796 2.16% 556 1.81% 519 1.78% 117 3.70% 53 5.03% 43955 1.54%
11 1290 3.51% 712 2.32% 534 1.83% 105 3.32% 66 6.26% 35806 1.26%
12 791 2.15% 642 2.09% 612 2.10% 119 3.76% 59 5.60% 58489 2.05%
13 1807 4.91% 1659 5.40% 1663 5.70% 119 3.76% 63 5.98% 174025 6.11%
14 1774 4.82% 1590 5.17% 1554 5.33% 119 3.76% 56 5.31% 155915 5.48%
15 2128 5.78% 1762 5.73% 1692 5.80% 116 3.66% 55 5.22% 164151 5.77%
16 1712 4.65% 1578 5.13% 1546 5.30% 124 3.92% 70 6.64% 159774 5.61%
17 1928 5.24% 1671 5.44% 1613 5.53% 126 3.98% 72 6.83% 163091 5.73%
18 1854 5.04% 1692 5.50% 1669 5.72% 124 3.92% 62 5.88% 172782 6.07%
19 762 2.07% 577 1.88% 543 1.86% 125 3.95% 66 6.26% 46764 1.64%
20 751 2.04% 544 1.77% 493 1.69% 96 3.03% 69 6.55% 41111 1.44%
21 404 1.10% 374 1.22% 355 1.22% 113 3.57% 71 6.74% 35618 1.25%
22 514 1.40% 394 1.28% 350 1.20% 90 2.84% 54 5.12% 29410 1.03%
23 632 1.72% 461 1.50% 368 1.26% 71 2.24% 44 4.17% 30752 1.08%
24 212 0.58% 122 0.40% 123 0.42% 66 2.08% 62 5.88% 6557 0.23%
25 304 0.83% 286 0.93% 273 0.94% 72 2.27% 64 6.07% 26903 0.94%
26 328 0.89% 286 0.93% 271 0.93% 80 2.53% 53 5.03% 24165 0.85%
27 368 1.00% 345 1.12% 330 1.13% 101 3.19% 49 4.65% 34185 1.20%
28 458 1.24% 413 1.34% 422 1.45% 81 2.56% 53 5.03% 39557 1.39%
29 630 1.71% 494 1.61% 489 1.68% 81 2.56% 59 5.60% 42822 1.50%
30 1006 2.73% 759 2.47% 723 2.48% 80 2.53% 50 4.74% 61784 2.17%
31 870 2.36% 371 1.21% 457 1.57% 76 2.40% 66 6.26% 25833 0.91%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1604 4.36% 43 1359 4.42% 41 1282 4.40% 4094 126903 4.46%
1 49 1538 4.18% 42 1305 4.25% 40 1245 4.27% 3934 121961 4.28%
2 44 1389 3.77% 38 1189 3.87% 37 1148 3.94% 3764 116683 4.10%
3 63 1974 5.36% 51 1585 5.16% 49 1530 5.25% 4591 142324 5.00%
4 59 1845 5.01% 49 1523 4.95% 46 1448 4.97% 4477 138792 4.88%
5 43 1349 3.67% 37 1153 3.75% 35 1110 3.81% 3589 111268 3.91%
6 44 1386 3.77% 36 1132 3.68% 33 1053 3.61% 3323 103020 3.62%
7 62 1939 5.27% 45 1403 4.56% 39 1237 4.24% 3616 112098 3.94%
8 45 1415 3.85% 37 1173 3.82% 36 1140 3.91% 3534 109549 3.85%
9 39 1216 3.30% 33 1029 3.35% 31 972 3.33% 3116 96594 3.39%
10 56 1762 4.79% 37 1160 3.77% 40 1243 4.26% 3499 108474 3.81%
11 39 1225 3.33% 32 1005 3.27% 30 955 3.28% 2962 91820 3.23%
12 39 1233 3.35% 32 1020 3.32% 30 949 3.25% 2943 91221 3.20%
13 32 1018 2.77% 26 834 2.71% 25 791 2.71% 2492 77243 2.71%
14 45 1401 3.81% 38 1195 3.89% 37 1167 4.00% 3652 113221 3.98%
15 50 1552 4.22% 43 1352 4.40% 41 1287 4.41% 4027 124841 4.39%
16 58 1818 4.94% 50 1567 5.10% 49 1519 5.21% 4848 150290 5.28%
17 41 1296 3.52% 37 1172 3.81% 37 1152 3.95% 3851 119393 4.19%
18 50 1557 4.23% 42 1313 4.27% 40 1245 4.27% 3888 120519 4.23%
19 59 1859 5.05% 51 1604 5.22% 48 1494 5.12% 4681 145109 5.10%
20 47 1471 4.00% 41 1288 4.19% 41 1286 4.41% 4225 130985 4.60%
21 71 2226 6.05% 61 1907 6.20% 47 1479 5.07% 4710 146022 5.13%
22 48 1497 4.07% 43 1335 4.34% 42 1320 4.53% 4361 135178 4.75%
23 39 1227 3.33% 36 1139 3.71% 35 1107 3.80% 3659 113414 3.98%

Top 30 of 608 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15341 41.69% 1669008 58.63% /stats/usage_201711.html
2 4989 13.56% 545986 19.18% /stats/usage_201604.html
3 793 2.16% 84122 2.95% /stats/usage_201712.html
4 780 2.12% 510 0.02% /
5 610 1.66% 66697 2.34% /stats/usage_201609.html
6 169 0.46% 1692 0.06% /stats/
7 157 0.43% 15597 0.55% /stats/usage_201301.html
8 149 0.40% 16080 0.56% /stats/usage_201512.html
9 131 0.36% 14023 0.49% /stats/usage_201612.html
10 108 0.29% 12226 0.43% /stats/usage_201702.html
11 107 0.29% 11618 0.41% /stats/usage_201707.html
12 106 0.29% 12153 0.43% /stats/usage_201701.html
13 106 0.29% 11490 0.40% /stats/usage_201709.html
14 106 0.29% 11635 0.41% /stats/usage_201710.html
15 105 0.29% 11593 0.41% /stats/usage_201704.html
16 105 0.29% 11547 0.41% /stats/usage_201708.html
17 104 0.28% 11322 0.40% /stats/usage_201705.html
18 103 0.28% 11307 0.40% /stats/usage_201703.html
19 102 0.28% 11126 0.39% /stats/usage_201706.html
20 97 0.26% 280 0.01% /stats/usage.png
21 90 0.24% 187 0.01% /stats/hourly_usage_201701.png
22 89 0.24% 350 0.01% /stats/daily_usage_201701.png
23 88 0.24% 197 0.01% /stats/ctry_usage_201701.png
24 74 0.20% 288 0.01% /stats/daily_usage_201702.png
25 74 0.20% 298 0.01% /stats/daily_usage_201703.png
26 74 0.20% 156 0.01% /stats/hourly_usage_201702.png
27 73 0.20% 164 0.01% /stats/ctry_usage_201702.png
28 73 0.20% 162 0.01% /stats/ctry_usage_201703.png
29 60 0.16% 1310 0.05% /emotionheader.jpg
30 57 0.15% 4161 0.15% /stats/usage_200605.html

Top 10 of 608 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15341 41.69% 1669008 58.63% /stats/usage_201711.html
2 4989 13.56% 545986 19.18% /stats/usage_201604.html
3 793 2.16% 84122 2.95% /stats/usage_201712.html
4 610 1.66% 66697 2.34% /stats/usage_201609.html
5 149 0.40% 16080 0.56% /stats/usage_201512.html
6 157 0.43% 15597 0.55% /stats/usage_201301.html
7 131 0.36% 14023 0.49% /stats/usage_201612.html
8 108 0.29% 12226 0.43% /stats/usage_201702.html
9 106 0.29% 12153 0.43% /stats/usage_201701.html
10 106 0.29% 11635 0.41% /stats/usage_201710.html

Top 10 of 153 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4989 13.56% 1202 41.22% /stats/usage_201604.html
2 780 2.12% 560 19.20% /
3 610 1.66% 193 6.62% /stats/usage_201609.html
4 157 0.43% 111 3.81% /stats/usage_201301.html
5 793 2.16% 102 3.50% /stats/usage_201712.html
6 131 0.36% 88 3.02% /stats/usage_201612.html
7 15341 41.69% 45 1.54% /stats/usage_201711.html
8 169 0.46% 43 1.47% /stats/
9 149 0.40% 41 1.41% /stats/usage_201512.html
10 37 0.10% 31 1.06% /stats//usage_201712.html

Top 10 of 154 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4989 13.56% 1200 41.42% /stats/usage_201604.html
2 780 2.12% 447 15.43% /
3 610 1.66% 193 6.66% /stats/usage_201609.html
4 793 2.16% 153 5.28% /stats/usage_201712.html
5 157 0.43% 111 3.83% /stats/usage_201301.html
6 131 0.36% 88 3.04% /stats/usage_201612.html
7 15341 41.69% 59 2.04% /stats/usage_201711.html
8 169 0.46% 44 1.52% /stats/
9 149 0.40% 42 1.45% /stats/usage_201512.html
10 51 0.14% 30 1.04% /stats/usage_201408.html

Top 30 of 667 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14115 38.36% - (Direct Request)
2 1590 4.32% https://schwangler-kleeham.de
3 1005 2.73% https://fewo-walli.de
4 970 2.64% https://ul-online.de
5 963 2.62% https://rw-klettham-fussball.de
6 882 2.40% https://kurzpass-osburg.de
7 855 2.32% https://henanenstammtisch.de
8 446 1.21% http://topamax-topiramate.com
9 443 1.20% http://onlinepharmacyrx.ru
10 426 1.16% http://hqonlineviagrabuy.com
11 416 1.13% http://canadian-pharmacy.tech
12 404 1.10% http://cialisrnm.com
13 323 0.88% http://diflucanfluconazole.com
14 285 0.77% https//:rhenanenstammtisch.de
15 245 0.67% https//:schwangler-kleeham.de
16 222 0.60% http://pharmacy-online.bid
17 220 0.60% http://cialiscoupontrial.com
18 220 0.60% http://onlinepharmacytohq.com
19 209 0.57% https://www.google.com.ua/search
20 208 0.57% http://onlinepharmaciescanadahq.com
21 200 0.54% https://www.withaftergreen.review
22 188 0.51% http://propeciausfinasteridhq.com
23 180 0.49% https://www.betweenandred.stream
24 175 0.48% https://www.bopumatiny.review
25 175 0.48% https://www.ctfrogsubstantial.men
26 175 0.48% https://www.forallblue.win
27 170 0.46% https://www.againstallowred.win
28 165 0.45% https://www.aboutanothergreen.trade
29 163 0.44% http://onlinegenpharmacy.com
30 160 0.43% https://www.withalongred.trade

Top 20 of 143 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 2.36% http://sek-ska.pp.ua
2 4 1.89% http://darjo-vexks.pp.ua
3 4 1.89% http://seky.pw
4 4 1.89% http://u3-seks.men
5 4 1.89% http://yuklab-olks.pp.ua
6 3 1.42% http://163.172.181.251
7 3 1.42% http://185.213.208.52
8 3 1.42% http://fiestapor.pp.ua
9 3 1.42% http://sekis-shovks.pp.ua
10 3 1.42% http://sujru.win
11 3 1.42% http://vbabe.win
12 3 1.42% http://vexdirkaks.pp.ua
13 3 1.42% http://vipopka.men
14 3 1.42% http://xxxuz.win
15 3 1.42% http://zhahach.pp.ua
16 2 0.94% htpp://212.86.109.165
17 2 0.94% htpp://212.86.109.190
18 2 0.94% htpp://31.131.27.197
19 2 0.94% htpp://51.15.38.159
20 2 0.94% htpp://51.15.39.162

Top 15 of 425 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3911 10.63% Java/1.6.0_04
2 1889 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
3 1285 3.49% Java/1.8.0_66
4 969 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 683 1.86% Java/1.4.1_04
6 510 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
7 486 1.32% Java/1.8.0_151
8 483 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 477 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
10 461 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
11 458 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 370 1.01% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 304 0.83% Java/1.6.0_24
14 301 0.82% Java/1.8.0_131
15 281 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 YaBrowser/17.3.1.840 Yowser/2.5 Safar

Usage by Country for December 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36797 100.00% 30750 100.03% 2846922 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21